mudras – značenje

 

mudras (sanskrt mudra):
1) veština govorenja rukama kod Indijaca;
2) azbuka koja se upotrebljava za takvo govorenje; sastoji se od oko 500 položaja ruku.