muflon – značenje


muflon (francuski mouflon) – u zoologiji: šupljorogi papkar preživar, vrsta divlje ovce s nadole povijenim dugim rogovima, Ovis orientalis.