muflon – značenje

 

muflon (francuski mouflon) – u zoologiji: divlja ovca s nadole povijenim dugim rogovima, Ovis musimon.