mula – značenje

 

mula (turski mülla od arapskog mäwlā):

1) počasni naziv za uglednog, obično teološki obrazovanog čoveka kod muslimana; teolog;

2) sudija, obično u velikim gradovima, kadija;

3) istorijski: u doba turske vladavine, titula koju je sultan dodeljivao učenim ljudima kao posebno priznanje.

 

mula (latinski mulus, mula):

1) u zoologiji: domaća životinja nastala ukrštanjem magarca i kobile, Equus mulus (dok je mazga proizvod ukrštanja pastuva i magarice);

2) familijarno pejorativno: glupača.