multiplikacija – značenje

 

multiplikacija (latinski multiplicatio):

1) u matematici: množenje;

2) povećavanje broja ili količine, umnožavanje.

 

multiplicirati = multiplikovati (latinski multiplicare):

1) u matematici: (iz)vršiti multiplikaciju, (po)množiti;

2) višestruko poveća(va)ti broj ili količinu nečega, umnožiti, umnožavati.