multiplikacija – značenje


multiplikacija (latinski multiplicatio):
1) u matematici: množenje;
2) povećavanje broja ili količine nečega, umnožavanje.