multiplikacija – značenje

 

multiplikacija (latinski multiplicatio):
1) u matematici: množenje;
2) povećavanje broja ili količine, umnožavanje.

 

multiplicirati = multiplikovati (latinski multiplicare):
1) u matematici: (iz)vršiti multiplikaciju, (po)množiti;
2) višestruko poveća(va)ti broj ili količinu nečega, umnožiti, umnožavati.