mumifikacija – značenje

 

mumifikacija (novolatinski mumificatio) – naročit postupak za očuvanje mrtvog tela kako bi se sprečilo njegovo raspadanje, balzamovanje.