muskulatura – značenje

 

muskulatura (novolatinski musculatura) – u anatomiji: svi mišići nekog dela tela ili celog tela, sistem mišića.