mutacija – značenje


mutacija (latinski mutatio):
1) u biologiji: spontana promena u naslednim karakteristikama, uslovljena promenama osobina gena, bez vidljivih uzroka;
2) menjanje boje glasa kod dečaka u pubertetu u dublji, muški glas;
3) istorijski: u srednjovekovnoj muzici, naziv za prelaz iz jednog heksakorda u drugi;
4) u fonetici: promena kvaliteta glasa koja nastaje pod dejstvom glasova u okruženju.