nacionalizam – značenje


nacionalizam (novolatinski nationalis, -izam):
1) svest o nacionalnosti, o pripadnosti određenoj naciji; težnja za nacionalnim napretkom, za samostalnim društvenim razvojem sopstvene nacije; isticanje nacionalnih obeležja, karakteristika; nacionalni duh, rodoljublje, patriotizam;
2) političko načelo i praksa po kojima se prava, interesi, ciljevi određene nacije podržavaju, ističu, ostvaruju na štetu drugih nacija, preterani patriotizam.