nadrealizam – značenje


nadrealizam (prevod od francuskog surréalisme) – umetnički (prvenstveno književni i slikarski) pravac nastao u Francuskoj posle Prvog svetskog rata, koji se odlikuje težnjom ka spontanom, neposrednom beleženju podsvesnih psihičkih tokova, utisaka, asocijacija, sanjarenja i predstavljanju nesvesnog, iracionalnog doživljavanja stvarnosti.