nafaka – značenje

 

nafaka (turski nafaka od arapskog nafaqa):

1) po islamskom učenju, ono što je čoveku (ili životinji) određeno od boga da pojede i popije u toku života;

2) hrana (jelo i piće), životne potrebe;

3) sudbina, sreća; volja božja.