nafaka – značenje


nafaka (turski nafaka):
1) po islamskom učenju, ono što je čoveku (ili životinji) određeno od boga da pojede i popije u toku života;
2) hrana (jelo i piće), životne potrebe;
3) sudbina, sreća; volja božja.