naracija – značenje

 

naracija (latinski narratio) – pričanje, pripovedanje, izlaganje.

 

narativan (latinski narrativus) – koji služi pripovedanju, pripovedni, pripovedački (narativna proza).

 

narator (latinski narrator) – onaj koji priča, pripovedač; osoba koja svojim glasom komentariše dokumentarni film, televizijsku emisiju i sl.