naracija – značenje

 

naracija (latinski narratio) – pripovedanje, pričanje; slikovito izlaganje, prikazivanje.

 

narator (latinski narrator):
1) onaj koji pripoveda, koji primenjuje narativni stil pripovedanja, pripovedač;
2) onaj koji u radio i televizijskim dramama, filmovima, emisijama i sl. uvodi gledaoce odnosno slušaoce u radnju, komentariše događaje, objašnjava ih, povezuje u celinu i sl.;
3) ličnost u književnom i sl. delu čijim posredstvom pisac čitaocu saopštava sadržinu dela.