naracija – značenje


naracija (latinski narratio) – pripovedanje, pričanje; slikovito izlaganje, prikazivanje.