naracija – značenje

 

naracija (latinski narratio) – pripovedanje, pričanje; slikovito izlaganje, prikazivanje.