NASA – značenje


NASA (engleski NASA, skraćeno od National Aeronautics and Space Administration) – agencija američke vlade koja rukovodi vasionskim istraživanjima, osnovana 1968. godine.