natalitet – značenje


natalitet (srednjovekovni latinski natalitas) – broj živorođene dece u odnosu na ukupan broj stanovnika u određenom vremenskom razdoblju na određenom području, priraštaj stanovništva.