nativizam – značenje

 

nativizam (engleski nativism, prema latinskom nativus – urođen, prirođen) – u filozofiji: shvatanje po kojem određene predstave i pojmovi postoje u ljudskom umu od rođenja.