nativizam – značenje


nativizam (engleski nativism) – u filozofiji: shvatanje po kojem određene predstave i pojmovi postoje u ljudskom umu od rođenja.