nautika – značenje

 

nautika (grčki nautikós):
1) nauka o upravljanju brodom i o plovidbi, nauka o pomorstvu;
2) veština upravljanja brodom, plovidbena veština.

 

nautički, -a, -o – koji se odnosi na nautiku; pomorski, plovidbeni (nautički turizam – boravak turista na brodu ili jahti, uz krstarenje po moru, ronjenje, ribolov i sl.).