nautika – značenje

 

nautika (grčki nautikós):

1) nauka o upravljanju brodom i o plovidbi, nauka o pomorstvu;

2) veština upravljanja brodom, plovidbena veština.

 

nautički – koji se odnosi na nautiku; pomorski, plovidbeni (nautički turizam – boravak turista na brodu ili jahti, uz krstarenje po moru, ronjenje, ribolov i sl.).