nautika – značenje


nautika (grčki nautikós):
1) nauka o upravljanju brodom i o plovidbi, nauka o pomorstvu;
2) veština upravljanja brodom, plovidbena veština.