nazor – značenje

 

nazor (srpski na i turski zor – sila; bes; muka):
1) s mukom, s naporom, jedva (npr. nazor ustati);
2) na silu, silom (npr. nazor odvesti).