nazor – značenje


nazor prilog (srpski na i turski zor ’sila; bes; muka’):
1) s mukom, s naporom, jedva (npr. nazor ustati);
2) na silu, silom (npr. nazor odvesti).