nazor – značenje

 

nazor (srpski na i turski zor – sila; bes; muka):

1) s mukom, s naporom, jedva (npr. nazor ustati);

2) na silu, silom (npr. nazor odvesti).