neandertalac – značenje

 

neandertalac (nemački Neanderthalmann):

1) pračovek iz doba pleistocena, Homo neanderthalensis, nizak i snažne građe, koji je živeo naporedo s precima današnjeg čoveka (homosapijensa);

2) figurativno: primitivan čovek, divljak, prostak.

Naziv po dolini Neandertal (Neanderthal) u Nemačkoj, gde su 1856. pronađeni fosilni ostaci.