neandertalac – značenje


neandertalac (nemački Neanderthalmann):
1) pračovek iz doba pleistocena, Homo neanderthalensis, nizak i snažne građe, koji je živeo naporedo s precima današnjeg čoveka (nazvan po dolini Neandertal (Neanderthal) u Nemačkoj, gde su 1856. pronađeni fosilni ostaci);
2) figurativno: grub, primitivan čovek, divljak, prostak.