neandertalac – značenje


neandertalac (nemački Neanderthalmann):
1) pračovek iz doba pleistocena, Homo neanderthalensis, nizak i snažne građe, koji je živeo naporedo s precima današnjeg čoveka (homosapijensa);
2) figurativno: primitivan čovek, divljak, prostak.
(Naziv po dolini Neandertal (Neanderthal) kod Diseldorfa, u Nemačkoj, gde su 1856. pronađeni fosilni ostaci.)