negativ – značenje

 

negativ (nemački Negativ od francuskog negatif) – fotografski: slika na filmu ili fotografskoj ploči, na kojoj su tamna mesta svetla i obrnuto, a čijim se kopiranjem dobija pozitiv.