negativizam – značenje


negativizam (latinski negativus, -izam):
1) u psihologiji: ponašanje koje teži ka odbijanju zahteva, nesaradnji i neprijateljstvu prema drugim ljudima;
2) opšti odbojan stav prema nekoj ideji.