nektarijum – značenje


nektarijum (novolatinski nectarium) – u botanici: organ biljke (u cvetu ili listu) koji izlučuje nektar, mednik.