neonatalan – značenje


neonatalan, -lna, -lno (novolatinski neonatalis) – u medicini: koji se odnosi na novorođenčad.