neurologija – značenje

 

neurologija (grčki nêuron ’nerv, živac’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja izučava strukturu, način funkcionisanja i bolesti nervnog sistema.

 

neurolog – lekar specijalizovan za neurologiju.