neurologija – značenje

 

neurologija (grčki nêuron – nerv, živac i -logía – znanje, nauka) – grana medicine koja izučava strukturu, način funkcionisanja i bolesti nervnog sistema.

 

neurolog – lekar specijalizovan za neurologiju.