neuron – značenje


neuron (grčki nêuron) – u anatomiji: nervna ćelija, osnovna jedinica nervnog sistema.