neuron – značenje

 

neuron (grčki nêuron) – u anatomiji: nervna ćelija, osnovna jedinica nervnog sistema.