neuropatija – značenje


neuropatija (grčki nêuron ’nerv, živac’ i páthos ’osećanje, patnja’) – u medicini: opšti naziv za bolesti nervnog sistema.