neuroza – značenje


neuroza (novolatinski neurosis) – u psihologiji: dugotrajan duševni poremećaj koji nema organsku osnovu, praćen fobijama, depresijom, prisilnim radnjama i sl.; oboljenje nervnog sistema bez organskih promena na nervima, ali sa smetnjama u funkcionisanju pojedinih organa.