nihilizam – značenje


nihilizam (latinski nihil, -izam):
1) filozofsko učenje koje poriče mogućnost sigurne spoznaje i postojanje bilo kakve vrednosti;
2) pogled na svet, shvatanje onih koji ne priznaju nikakve društvene norme, moralna načela, tradiciju i dr., životni stav onih koji sve negiraju;
3) istorijski: pokret za društvene promene nastao u carskoj Rusiji krajem XIX veka, blizak anarhizmu i terorizmu.