nišador – značenje

 

nišador (turski nisadir) – u hemiji: amonijum-hlorid, salmijak, kristalna so, ranije upotrebljavana kao lek ili kao sredstvo za lemljenje.