nivelacija – značenje

 

nivelacija (francuski niveler):
1) poravnavanje, ravnanje (tla);
2) u geodeziji: određivanje razlike u visini između raznih tačaka Zemljine površine, određivanje nadmorske visine;
3) uklanjanje razlike između nečega, izjednačavanje, izravnavanje.

 

nivelisati (nemački nivellieren, francuski niveler):
1) poravna(va)ti, ravnati (tlo);
2) u geodeziji: odrediti, određivati visinsku razliku između dveju ili više tačaka na površini Zemlje;
3) ukloniti, uklanjati razliku između nečega, izjednačiti, izjednačavati.