nivelacija – značenje

 

nivelacija (francuski niveler):

1) poravnavanje, ravnanje (tla);

2) u geodeziji: određivanje razlike u visini između raznih tačaka Zemljine površine, određivanje nadmorske visine;

3) uklanjanje razlike između nečega, izjednačavanje, izravnavanje.

 

nivelisati (nemački nivellieren, francuski niveler):

1) poravna(va)ti, ravnati (tlo);

2) u geodeziji: odrediti, određivati visinsku razliku između dveju ili više tačaka na površini Zemlje;

3) ukloniti, uklanjati razliku između nečega, izjednačiti, izjednačavati.