nivelisati – značenje


nivelisati (nemački nivellieren, francuski niveler):
1) poravna(va)ti, ravnati (tlo);
2) u geodeziji: odrediti, određivati visinsku razliku između dveju ili više tačaka na površini Zemlje;
3) ukloniti, uklanjati razliku između nečega, izjednačiti, izjednačavati.