nobles – značenje

 

nobles (francuski noblesse):
1) plemićko ponašanje, otmenost (često ironično);
2) plemstvo, aristokratija.

 

nobl (francuski noble od latinskog nobilis) – (kao nepromenljivi pridev) koji se ponaša kao plemić; otmen, dostojanstven (često ironično).