nominacija – značenje


nominacija (engleski nomination, latinski nominatio):
1) imenovanje, naimenovanje;
2) predlog za neku nagradu (nominacija za Oskara) ili izbornu funkciju (nominacija republikanskog kandidata).