nominalan – značenje


nominalan, -lna, -lno (latinski nominalis):
1) koji postoji samo po imenu, na papiru, ali ne u stvarnosti; zvaničan, formalan;
2) u lingvistici: imenički; imenski.