nomologija – značenje


nomologija (grčki nómos ’zakon’ i -logía ’znanje, nauka’) – u filozofiji: nauka o zakonima mišljenja; nauka o prirodnim zakonima uopšte.