norma – značenje

 

norma (latinski norma):

1) pravilo, propis, odredba;

2) količina rada ili proizvoda koju treba postići za određeno vreme (ispuniti normu, prebaciti normu);

3) utvrđeni obrazac ponašanja (društvene norme);

4) u lingvistici: sve ono što je uobičajeno i prihvaćeno u datoj jezičkoj zajednici; skup pravila koja određuju šta spada u standardni jezik.