notacija – značenje


notacija (latinski notatio):
1) beleženje, obeležavanje, notiranje;
2) način beleženja, skup simbola (za muzičke tonove, pokrete u baletu, glasove u jeziku i dr.).