notacija – značenje

 

notacija (latinski notatio):
1) beleženje, obeležavanje, notiranje;
2) način beleženja, skup simbola (za muzičke tonove, pokrete u baletu, glasove u jeziku i dr.).

 

notirati (latinski notare) – (za)beležiti, (pri)beležiti, upis(iv)ati.