nozologija – značenje


nozologija (grčki nósos ’bolest’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja se bavi sistematskom klasifikacijom bolesti.