nuklearan – značenje


nuklearan, -rna, -rno (novolatinski nuclearis):
1) u fizici: koji se odnosi na atomsko jezgro i pojave koje su s njim u vezi (npr. nuklearna fizika);
2) u fizici: koji oslobađa ili iskorišćava energiju atomskog jezgra (npr. nuklearna elektrana).