nukleus – značenje

 

nukleus (latinski nucleus):

1) u fizici: atomsko jezgro, sastavljeno od protona i neutrona;

2) u biologiji: ćelijsko jedro, središnji deo ćelije koji sadrži hromozome, koji upravlja ćelijskim funkcijama i koji je bitan za razmnožavanje i prenošenje naslednih osobina;

3) jezgro, srž, osnova, središnji element neke celine, grupe, udruženja i sl.