numizmatika – značenje

 

numizmatika (nemački Numismatik):
1) pomoćna istorijska nauka koja proučava kovani novac i medalje iz raznih epoha;
2) skupljanje kovanih novčića kao hobi.