nuncije – značenje


nuncij(e) (latinski nuntius):
1) predstavnik, izaslanik Vatikana u nekoj državi (papski nuncije, apostolski nuncije);
2) istorijski: izaslanik Hrvatskog sabora u Habzburškoj monarhiji.