objektivan – značenje


objektivan, -vna, -vno (novolatinski objectivus):
1) koji postoji nezavisno od subjekta, njegovih opažanja, mišljenja i vrednovanja;
2) nepristrastan, pravedan.