oboa – značenje

 

oboa (francuski hautbois) – vrsta drvenog duvačkog muzičkog instrumenta koji ima pisak s dvostrukim jezičkom od trske.