oda – značenje

 

oda (grčki ōidē) – vrsta svečane lirske pesme ispevane u čast neke istorijske ličnosti ili događaja, uzvišenog sadržaja; pohvala, hvalospev.

 

oda (turski oda) – istorijski: odred, četa turskih vojnika, naročito janičara.