odiozan – značenje


odiozan, -zna, -zno (latinski odiosus) – koji ostavlja loš utisak o sebi; odvratan, neugodan, nepoželjan, mrzak, gnusan.