oditologija – značenje


oditologija (grčki hodítēs ’putnik’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka koja se bavi problemima, željama i potrebama putnika u stranim zemljama pružajući im osnovne, najbitnije informacije kroz odgovarajuće publikacije, nauka o putovanju.