oditologija – značenje

 

oditologija (grčki hodítēs – putnik i -logía – znanje, nauka) – nauka koja se bavi problemima, željama i potrebama putnika u stranim zemljama pružajući im osnovne, najbitnije informacije kroz odgovarajuće publikacije, nauka o putovanju.