ofšor – značenje


ofšor prid. neprom. (engleski off shore):
1) u ekonomiji: koji je smešten ili registrovan van granica matične zemlje, najčešće da bi se izbeglo plaćanje poreza;
2) na pučini (o ribolovu ili platformama za vađenje nafte).