oftalmologija – značenje


oftalmologija (grčki ophthalmós ’oko’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja se bavi proučavanjem građe i funkcija oka, odnosno očnim bolestima i njihovim lečenjem, očno lekarstvo, okulistika.