okarina – značenje

 

okarina (italijanski ocarina) – mali duvački muzički instrument od pečene gline, jajastog oblika, s deset rupa i piskom za duvanje.