okcipitalan – značenje


okcipitalan, -lna, -lno (novolatinski occipitalis) – u medicini: koji je u vezi sa zadnjim delom glave, koji pripada potiljku, potiljačni.