oksid – značenje


oksid (francuski oxyde) – u hemiji: jedinjenje, spoj kiseonika i nekog drugog elementa, naročito metala.