oksid – značenje

 

oksid (francuski oxyde, prema grčkom oxýs – oštar, kiseo) – u hemiji: spoj kiseonika i nekog drugog elementa, naročito metala.

 

oksidacija (novolatinski oxydatio) – u hemiji: hemijski proces u kojem dolazi do spajanja nekog elementa s kiseonikom, oksidiranje.

 

oksidirati = oksidisati (novolatinski oxydare):

1) spajati se s kiseonikom;

2) rđati;

3) praviti zaštitne prevlake od oksida na površini metala radi sprečavanja rđe;

4) bojiti kosu vodonikovim peroksidom.