oksid – značenje

 

oksid (francuski oxyde, prema grčkom oxýs – oštar, kiseo) – u hemiji: jedinjenje, spoj kiseonika i nekog drugog elementa, naročito metala.

 

oksidacija (novolatinski oxydatio) – u hemiji: hemijski proces stvaranja, nastajanja oksida (kao rezultat sjedinjavanja nekog elementa s kiseonikom); oksidiranje, rđanje.

 

oksidirati = oksidisati (novolatinski oxydare):
1) spojiti, spajati se s kiseonikom;
2) (za)rđati;
3) (na)praviti zaštitnu prevlaku od oksida na površini metala radi sprečavanja rđe;
4) (o)bojiti kosu svetlo (vodonikovim peroksidom).