oksid – značenje

 

oksid (francuski oxyde, prema grčkom oxýs – oštar, kiseo) – u hemiji: jedinjenje, spoj kiseonika i nekog drugog elementa, naročito metala.